Olyckshantering

Vi är Olycksplatsansvarig (OPA) samt Faktainsamlare och kan hantera olycksplatsen åt er om olyckan varit framme.

Vi har hanterat stora urspårningar och andra olyckor tidigare, och därefter varit med i återställande -fasen både som ansvarig arbetsledare och tekniker.

Behöver er anläggning återställas efter exempelvis en urspårning så kan vi bistå med resurser till det, från början till slut.

Olyckshantering