Skydd & säkerhet

Behöver ni hjälp med säkerheten på arbetsplatsen?

Vi kan hjälpa er både i planeringsfasen och under själva arbetet.
Vi är erfarna, seriösa och har följande behörigheter:

  • Skydds- och säkerhetsplanerare
  • Skydds- och säkerhetsledare
  • Tillsyningsman A,E, L -skydd.
  • Tillsyningsman Spärrfärd & Växling
  • Elsäkerhetsledare Banarbete.
  • Elsäkerhetsledare Maskin
  • Förare SRB-17 och SRB-18.
  • Förare SRB Ford Tristar